Pistruiem's Secret Interactive - Rockn Me

Bra tidskrifter

Om man talar om tryckalster, vad tänker du på då? Jag anser att man får en riktigt bra deal om man samtidigt också gör det som krävs och om man får något för alla så kanske man också kan göra det för alla. Men The Ecomist är ett sådant alster som man faktiskt respekterar och många anser att den är den bästa när det kommer till ekonomiska nyheter och liknande. Ja, det är inte bara att göra som man vill utan det handlar också om att få det som behövs samtidigt som man får reda på vad som är viktigt i ekonomin.